National Records of Scotland

Preserving the past, Recording the present, Informing the future

Sòn Ionnsachaidh a' Chunntas-sluaigh

Sòn Ionnsachaidh a' Chunntas-sluaigh

Dàta airson Sgoiltean ann an Earra-Ghàidheal & Bòd

Nòta: Tha na clàran a leanas rim faighinn mar fhaidhleachan chliath-dhuilleag Excel agus Lotus WK1 agus ann an cruth Adobe Acrobat (PDF) (17Kb aig a' char as motha). Nuair a bhrùthas tu air ceangal gu clàr, bidh an lorgar, a rèir mar a chaidh a chur air dòigh, a’ gluasad airson faidhle fhosgladh no a shàbhaladh gu diosg. 
Faigh Acrobat Reader

Clàran

(Brùth airson luchdachadh-a-nuas.)

Clàr 1

Àireamh chloinne, nas òige na 15, a rèir aois agus gnè, ann an 1971, 1981 agus 1991 (Gnìomhan M2 agus M3)
(Excel    PDF)

Clàr 2

Àireamh chloinne, nas òige na 15, a rèir aois agus gnè, ann an siorrachdan catharra agus paraistean de dh’Alba ann an 1891 (Gnìomh M3)
(Excel    PDF)

Clàr 3.1

 

Àireamh dhachaighean le 0,1 no 2 dhuine no barrachd aois 0-15, airson gach dachaigh agus a rèir àireamh inbhich taobh a-staigh dhachaighean ann an 1971 (Gnìomh M4)
(Excel    PDF)

Clàr 3.2

 

Àireamh dhachaighean le 0,1 no 2 dhuine no barrachd aois 0 gu 15, airson gach dachaigh agus a rèir àireamh inbhich taobh a-staigh dhachaighean ann an 1981 (Gnìomh M4)
(Excel    PDF)

Clàr 3.3

 

Àireamh dhachaighean le 0,1 no 2 dhuine no barrachd aois 0 gu 15, airson gach dachaigh agus a rèir àireamh inbhich taobh a-staigh dhachaighean ann an 1991. (Gnìomh M4)
(Excel    PDF)

Clàr 4.1

Àireamh dhachaighean i) gun amar, ii) gun taigh-beag a-staigh, iii) le taigh-beag eadar daoine a-staigh no iv) gun teasachadh meadhanach (Gnìomh M6)
(Excel    PDF)

Clàr 4.2

Àireamh dhachaighean a rèir àireamh dhaoine anns gach rùm (Gnìomh M6)
(Excel    PDF)

Clàr 4.3

Àireamh dhachaighean a rèir gabhaltas an togalaich (Gnìomh M6).
(Excel    PDF)

Clàr 4.4

Àireamh dhachaighean a rèir àireamh chàraichean ann an teaghlach (Gnìomh M6)
(Excel    PDF)

Clàr 5

Àireamhan sluaigh airson àiteachan sònraichte, bho 1841 gu 1991 (Gnìomh M11)
(Excel    PDF)

Clàr 6

Àireamh dhaoine ann an cathair-bhailtean na h-Alba, agus airson Alba gu lèir a rèir gnè, ann an 1891 agus 1991. (Gnìomh ES2) 
(Excel    PDF)

Clàr 7.1

Àireamh dhaoine a rèir obair eaconamach agus gnè, airson baile agus sgire Obar Bhrothaig anns a’ bhliadhna 1841 (Gnìomh ES3)
(Excel    PDF)

Clàr 7.2

Àireamh dhaoine a rèir obair eaconamach agus gnè, airson baile agus sgìre Ghrianaig anns a’ bhliadhna 1841 (Gnìomh ES3). 
(Excel    PDF)

Clàr 7.3

Àireamh dhaoine a rèir obair eaconamach agus gnè, airson baile agus  sgire Dhùn Deagh anns a’ bhliadhna 1841. (Gnìomh ES3)
(Excel    PDF)

Clàr 7.4

Àireamh dhaoine a rèir obair eaconamach agus gnè, airson cathair-bhaile Dhùn Èideann anns a’ bhliadhna 1841. (Gnìomh ES3)
(Excel    PDF)

Clàr 7.5

Àireamh dhaoine a rèir obair eaconamach agus gnè, airson iomall baile Cathair Bhaile Dhùn Èideann anns a’ bhliadhna 1841. (Gnìomh ES3).
(Excel    PDF)

Clàr 7.6

Àireamh dhaoine a rèir clas agus gnè airson sgìre Phàrlamaideach Obar Bhrothaig anns a’ bhliadhna 1891. (Gnìomh ES3)
(Excel    PDF)

Clàr 7.7

Àireamh dhaoine a rèir clas agus gnè airson sgìre Phàrlamaideach Ghrianaig anns a’ bhliadhna 1891 (Gnìomh ES3).
(Excel    PDF)

Clàr 7.8

Àireamh dhaoine a rèir clas agus gnè airson sgìre Phàrlamaideach Dhùn Deagh anns a’ bhliadhna 1891. (Gnìomh ES3)
(Excel    PDF)

Clàr 7.9

Àireamh dhaoine a rèir clas agus gnè airson sgìre Phàrlamaideach Dhùn Èideann anns a’ bhliadhna 1891. (Gnìomh ES3).
(Excel    PDF)

Clàr 7.10

 

Fiosrachadh air clas sòisealta airson cathair-bhaile Dhùn Èideann, sgìre Ghrianaig, sgìre Obar Bhrothaig agus cathair-bhaile Dhùn Deagh anns a’ bhliadhna 1951. (Gnìomh ES3)
(Excel    PDF)

Clàr 7.11

Gnìomhachasan an t-sluaigh airson Cathair bhaile Dhùn Èideann, Sgìre Obar Bhrothaig agus Sgìre Ghrianaig anns a’ bhliadhna 1951 (Gnìomh ES3).
(Excel    PDF)

Clàr 7.12

 

Fiosrachadh air clas sòisealta airson Dùn Èideann, Grianaig, Obar Bhrothaig agus Dùn Deagh anns a’ bhliadhna 1991 (stèidhichte air taghadh de 10%)(Gnìomh ES3)
(Excel    PDF)

Clàr 7.13

 

Inbhe cosnaidh ann an Dùn Èideann, Grianaig, Obar Bhrothaig agus Dùn Deagh anns a’ bhliadhna 1991 (stèidhichte air taghadh de 10%) (Gnìomh ES3).
(Excel    PDF)

Clàr 8

Àireamh dhaoine a rèir gnìomh eaconamach agus gnè, ann an 1971, 1981 agus 1991. (Gnìomh ES6)
(Excel    PDF)

Clàr 9

Àireamh dhaoine ann an dachaighean chloinne agus ionadan leighis agus cùraim a rèir gnè ann an 1971, 1981 agus 1991. (Gnìomh ES7).
(Excel    PDF)

Clàr 10

Àireamh phàrantan singilte a rèir inbhe obrach agus gnè, ann an 1971, 1981 agus 1991. (Gnìomh ES10).
(Excel    PDF)

Clàr 11

Fiosrachadh air àireamh theaghlaichean, thaighean, sluaigh agus dhaoine le Gàidhlig air Eilean Hiort bho 1891. (Gnìomh ES11).
(Excel    PDF)

English